Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Rekrutacja

Uczniowie, którzy chcą kontynuować naukę w Prywatnym Liceum im. M. Wańkowicza proszeni są o złożenie stosownych dokumentów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji: (.jpg, .png, .pdf, .bmp, .doc)

Egzamin wstępny

Termin składania podań: 19 maja 2024 (niedziela)

Część pisemna: 23 maja 2024 (czwartek): w budynku szkoły

09:00 – 10:00 matematyka

10:00 – przerwa

10:30 – 11:30 język polski

Część ustna: 23 maja 2024: – rozmowa kwalifikacyjna w budynku szkoły po egzaminie pisemnym

14 czerwca 2024 - podanie wyników egzaminów wstępnych

Dodatkowe informacje

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wszelkich wymaganych dokumentów.
 2. Podczas egzaminu z matematyki dozwolone jest użycie kalkulatora.
 3. Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść w sekretariacie szkoły lub na konto szkoły* przed przystąpieniem do egzaminu.
 4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji odbędą się egzaminy kwalifikacyjne z języków.

  Dane do prazelewu:
  Fundacja Oświatowa „Szkoła jak Dom” w Katowicach
  Numer rachunku:
  ING Bank Śląski o/Katowice 22 1050 1214 1000 0022 0444 4992
  Wysokość opłaty: 150zł
  TYTUŁ PŁATNOŚCI: Opłata egzaminacyjna + imię i nazwisko ucznia

 5. W wyjątkowej sytuacji istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych egzaminów w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem.

Wyniki rekrutacji

Do programu z polską maturą (klasa 1 LO) uczniowie przyjmowani są na podstawie: ostatniego uzyskanego świadectwa szkolnego, ocen z pierwszego semestru klasy 8, wyniku egzaminu wstępnego, dodatkowych osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych. Brana jest również pod uwagę ogólna postawa kandydata i dojrzałość edukacyjna do rozpoczęcia programu. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 14 czerwca 2024.


Formularz Rekrutacyjny


MIEJSCE ZAMIESZKANIA


MIEJSCE ZAMELDOWANIA


ADRES KORESPONDENCYJNY


POPRZEDNIA SZKOŁA


DANE OSOBOWE: RODZINY

MATKA / OPIEKUN

Wymagane podanie danych minimum jednego rodzica

OJCIEC / OPIEKUN


INFORMACJE DODATKOWEJeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.POWRÓT