Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Jak co roku przed wakacjami w Zespole Szkół Prywatnych odbyły się egzaminy zewnętrzne z języka niemieckiego: Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2 i Goethe-Zertifikat B1. Egzaminy były przeprowadzone przez zewnętrzną komisję z Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego "Structura" w Katowicach. 

W tym roku do egzaminów przystąpiły 62 osoby. Już od 15 lat uczniowie naszej szkoły przystępują do egzaminów z języka niemieckiego, na koncie mamy prawie 600 zdanych certyfikatów :-). Jest to duża motywacja dla uczniów, duma dla rodziców i sukces dla szkoły!

Gratulacje!!!

POWRÓT