Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Denise Sier, absolwentka frankfurckiego Uniwersytetu Goethego, z wykształcenia nauczyciel wspomagający i nauczyciel języka angielskiego była od 1 kwietnia do 19. czerwca.2019 r. w ramach StypendiumInstytutu Goethego na praktykach w Zespole Szkół Prywatnych w Katowicach. Denise brała zarówno bierny jak i czynny udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna praktyk mgr Małgorzatę Bubik oraz germanistów mgr Mariolę Szendzielorz i mgr. Daniela Szeję. Ponadto prowadziła konwersacje w liceum oraz zajęcia w szkole podstawowej. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję przez 3 miesiące odbywać konwersacje z native speakerem, natomiast nauczyciele mogli poznać metody prowadzenia zajęć wykorzystywane w szkole niemieckiej.

Oprócz prowadzenia dydaktyki pani Sier brała udział w normalnym życiu szkoły tj. uczestniczyła w warsztatach, konferencjach, konkursach, projektach, itp.

Poniżej przedstawione są wydarzenia, w których Denise Sier brała udział:

 • Prowadzenie warsztatów podczas Festiwalu językowego w WOM Katowice
 • reprezentowanie PSNJN podczas konferencji metodycznej PWN w Katowicach
 • Prace w jury podczas Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Europejskiej „Śpiewać każdy może…”
 • Ocenianie kartek wielkanocnych podczas Międzyszkolnego Konkursu Artystyczno-Językowego „SFD”
 • Udział w wycieczce szkolnej do Krakowa
 • Spotkanie z nauczycielami podczas konkursu „Deutsch-Land, czyli wędrówka po Landach”
 • Udział w finale projektu „Deutsch-Land, czyli wędrówka po Landach” w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu
 • Wyjazd do Bad Muenster w ramach projektu „Europejskie szkoły demokracji i partycypacji” 
 • Prace jury podczas finału Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskunde”
 • Udział podczas wymiany polsko-niemieckiej. Wizyta szkoły z Kolonii w Katowicach
 • Wizyty w szkołach nauczycieli z PSNJN oddział Katowice:

                               1.   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach 

                                2.   I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu

                                3.   Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda. 

                                4.  Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego

                                 5.  Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

 

Podsumowując, można uznać te 3 miesiące za dobrze wykorzystany czas zarówno przez Praktykantkę, jak i przez uczniów i nauczycieli z polskich szkół.

POWRÓT