Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Eurocyberteacher

29 sierpnia 2016 roku w auli szkoły odbyło się niezwykłe spotkanie. Przed koleżankami i kolegami z naszego Zespołu Szkół zasiedli uczestnicy Projektu Eurocyberteacher, na którego prowadzenie Nasze Liceum otrzymała fundusze z Programu Europejskiego Erasmus + KA1

Nasz Projekt okazał się już na wstępie sukcesem, zaangażowało się ośmioro nauczycieli. Sam wniosek przysporzył nam na pewno kilka siwych włosów, ścierały się poglądy i zdania. Ale przywództwo Koordynatora Projektu Pani Kasi Papas Rotko sprawiło, że wszystko zostało wypełnione i projekt został zaakceptowany.

Erasmus + KA1 dotyczy mobilności nauczycielskich – dlatego też uczestnicy wybrali sobie kursy: w Wielkiej Brytanii, na Malcie i we Włoszech. Siedem uczestniczek odbyło już swoje kursy – one właśnie podczas spotkania opowiedziały o swoich przeżyciach i zdobytych kompetencjach. Zresztą obszerne relacje znajdziecie na naszym fan page’u na FB: https://www.facebook.com/eurocyberteacher/?fref=ts oraz na blogu: www.eurocyberteacher.blog.pl

W przyszłym roku, w czasie wakacji odbędzie się jeszcze jedno szkolenie we Włoszech. Ale już teraz możemy stwierdzić, że tego typu edukacja jest ze wszech miar kreatywna i potrzebna. Nie wolno się zamykać tylko w swoim środowisku, należy się otwierać i wymieniać doświadczenia – ucząc się od innych. Szkolenia zaowocowały nawiązaniem licznych znajomości i relacji – zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i osobistej.

Warto podziękować Pani Dyrektor Jolancie Kałuży za to, że z entuzjazmem podjęła temat udziału w Programach Europejskich i zawsze można liczyć na Jej wsparcie. Pani Kasi Papas – Rotko za profesjonalizm i przewodzenie na etapie zarówno składania wniosku jak i realizacji projektu. Pani Księgowej za fachowe podejście do tematyki finansowej. Oraz uczestnikom za zapał, chęci i działanie.

W czasie roku szkolnego uczestnicy projektu zaplanowali warsztaty dla nauczycieli i uczniów, by móc się podzielić swoimi umiejętnościami i wiedzą

POWRÓT