Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Fakultet biologiczny

Podczas jednego z naszych projektów uczniowie mieli możliwość nauczenia się podstawowych technik laboratoryjnych, takich jak sterylizacja narzędzi i pożywek, pobieranie próbek oraz posiewanie mikroorganizmów. Wszystko to odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pod nadzorem nauczyciela Artura Szymanka.

Po posiewie mikroorganizmów nasi uczniowie mieli okazję obserwować je pod mikroskopami. Dzięki temu mogli zobaczyć, jak mikroorganizmy wyglądają i jak się zachowują. Obserwacje te dostarczyły również informacji na temat różnych cech charakterystycznych mikroorganizmów, takich jak kształt, rozmiar.

Projekt miał na celu zwiększenie zainteresowania naukami biologicznymi i dostarczenie uczniom cennej wiedzy na temat mikroorganizmów i ich znaczenia w naszym świecie. Uczniowie zyskali wiedzę praktyczną i doświadczenie w pracy w laboratorium, co może być dla nich bardzo pomocne w przyszłości, zwłaszcza jeśli planują karierę w dziedzinie nauk biologicznych.

To doświadczenie zapewniło im wartościowe i unikatowe doświadczenia w dziedzinie biologii. Jeśli jesteś zainteresowany naukami biologicznymi, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną i dołączenia do naszej społeczności.

POWRÓT