Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Z organizacją szczytu klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Katowicach COP24 wiąże się szereg imprez towarzyszących. Jedną z takich była „Gra w kulkę” zorganizowana przez TEDx Katowice, w której 24 listopada wzięli udział uczniowie fakultetu geograficznego naszego liceum. Podczas prelekcji, odbywających się w formule TED, uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzą na temat globalnych problemów środowiska, jak również zasad zrównoważonego rozwoju.

POWRÓT