Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Nabór na rok szkolny 2021/22 już trwa!

Niemalże tradycją stało się już, że uczeń naszego Liceum Yonghuan Zhong zdobywa kolejne laury na konkursach pianistycznych. Tym razem jest to pierwsze miejsce w konkursie poświęconym Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Ponad tysiąc uczestników z dwunastu krajów i nasz Simon! Winszujemy!

POWRÓT