Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

W poniedziałek 1 kwietnia 2019 r. w auli odbyły się oficjalne prezentacje projektów G4P uczniów klasy 1DP Programu Matury Międzynarodowej. Tematem przewodnim wszystkich projektów były zagadnienia związane z zanieczyszczeniem powietrza. Uczniowie poruszyli temat smogu, jego przyczyn, skali, wpływu na nasz organizm a także przeanalizowali zasadę działania maski antysmogowej. W ramach swoich projektów przeprowadzili także eksperymenty.

Projekt Grupy 4 jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem, w którym biorą udział wszyscy uczniowie DP. Celem jest dokonanie przez uczniów analizy problemu wspólnego dla różnych przedmiotów grupy 4 – Biology, Chemistry, Physics and Computer Science. Ma on również na celu rozwój umiejętności pracy w grupie. Główny nacisk położony jest na procesy zachodzące podczas wykonywania projektu

 

POWRÓT