Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Jak wyznaczyć przyśpieszenie ziemskie z pomocą wahadła matematycznego?

W ubiegłym tygodniu uczniowie klas ósmych na lekcjach fizyki wyznaczali przyśpieszenie ziemskie za pomocą wahadła matematycznego. W tym celu uprzednio przygotowali własny model takiego wahadła oraz powtórzyli przerobiony materiał dotyczący ruchu drgającego. Na początku lekcji każda sekcja otrzymała od nauczycielki intrukcję i kolejno przystąpiła do eksperymentu. Oprócz odpowiedniej liczby powtórzeń uczniowie musieli "obrobić" statystycznie dane oraz odpowiedzieć na pytania zawarte w instrukcji. Mimo trudności, uczniowie chętnie brali udział w doświadczeniu i z  satysfakcją oddawali gotowe sprawozdania.

POWRÓT