Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

W ostatnich dniach szkoły, już po wystawieniu ocen, zorganizowaliśmy dla uczniów różne ciekawe formy spędzenia czasu. Były: turniej gier karcianych i planszowych, turniej piłki noznej, konkurs przedmiotowy z historii z nagrodami oraz spacer edukacyjny po Katowicach celem poznania najważniejszych dla historii naszego miasta miejsc. 

POWRÓT