Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Uchwalenie Konstytucji 3 maja było w historii Polski bardzo ważnym wydarzeniem. Sytuacja Rzeczpospolitej Obojga Narodów wymagała reform systemu politycznego. Takiej reformy podjął się panujący ówcześnie król Stanisław August Poniatowski. Efektem była nowoczesna jak na tamte czasy konstytucja, pierwsza w Europie.

Jakie były powody prac nad jej uchwaleniem? Kto miał wpływ na jej treść? Jakie były reakcje naszych sąsiadów oraz jak długo treść konstytucji stanowiła prawo w Polsce? O tym wszystkim mogliśmy usłyszeć na uroczystej akademii upamiętniającej uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Oprócz wiadomości historycznych usłyszeliśmy dwoje solistów oraz duet. Na scenie wystąpiła Lena Lis z kl. 7a oraz Stanisław Majcherek z 0DP1 a także Julia Fünfhausen z kl. 0DP2.

Dziedzictwo Konstytucji jest ważnym symbolem dążenia do niepodległości i wolności Polski. Warto o tym przypominać młodemu pokoleniu.

POWRÓT