Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Kreatywne spotkanie z Mariną Hulią

We wtorek 7 lutego uczniowie Wańkowicza, Amicusa oraz PSP wzięli udział w niezwykle kreatywnych warsztatach i spotkaniu z twórczynią Demokratycznych Szkół - Panią Mariną Hulią. Kobietą, która walczy z uprzedzeniami związanymi z uchodźcami i pomaga tym, którym ta pomoc jest potrzebna, szczególnie dzieciom i ich rodzicom na dworcu kolejowym w Brześciu (Białoruś). 

Odwiedźcie Dzieci z Dworca Brześć na facebooku i dowiedzcie się więcej o ich problemach.

Marina przyjechała do nas dzięki staraniom Natalii Nowak, przychylności Pani Dyrektor i zabiegom organizacyjnym P. Kasi Papas - Rotko przy współpracy z P. Januszem Woźniakiem. Spotkanie z nią było dla nas odkryciem tego, jak ogromną radość można czerpać z niesienia pomocy. Wspaniałe scenki teatralne, wystawa prac dzieci - podopiecznych Mariny, wywiad z nią przeprowadzony przez licealistów biorących udział w Projekcie Migrant w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus + KA2 była dla uczestników bez względu na wiek, niezwykle kreatywne i inspirujące. Wspomogliśmy również finansowo działania Mariny, kupując prace Jej Podopiecznych. Kolejne spotkanie w marcu, już czekamy na nie.

POWRÓT