Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

16 maja 2019 r. został ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowym Dniem Światła. Z tej okazji z inicjatywy Pani Marty Skwarek, nauczycielki fizyki, w ramach obchodów w naszej szkole odbyły się różne wydarzenia, między innymi: wystawa prac artystycznych, doświadczenia i eksperymenty ze światłem w roli głównej.

Własnie z okazji International Day of Light w naszej szkole została również wydana gazetka. Gazetka ta powstała dzięki zaangażowaniu wielu uczniów Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Wańkowicza, PSP Amicus oraz Complex of Silesian International Schools w Katowicach. Ogromne podziękowania należą się również p.Marcie Zemle, nauczycielce plastyki i sztuki za ogromną pomoc przy przygotowaniu gazetki oraz p. Joannie Stebel i p.Januszowi Woźniakowi za korektę tekstów.

W gazetce zostały wykorzystane prace artystyczne uczestników zeszłorocznego konkursu wojewódzkiego organizowanego przez PLO im. M. Wańkowicza „Fizyka widziana okiem Artysty".

Mamy nadzieję, że tymi aktywnościami zwróciliśmy uwagę nie tylko dzieci i młodzieży naszej szkoły (i nie tylko) na rolę światła w życiu człowieka, w nauce, kulturze, edukacji, komunikacji, medycynie oraz energetyce.

Warto dodać, że wszystkie te aktywności zostały wpisane do oficjalnego kalendarza wydarzeń obchodów Międzynarodowego Dnia Światła. Więcej informacji na: https://www.lightday.org/

POWRÓT