Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Mobilność "Stand up for your rights" Projektu Erasmus+ No to bullying

Mobilność "Walcz o Swoje Prawa" Projektu Erasmus+ "No to bullying" odbyła się w listopadzie 2022 roku. Miała na celu wyposażenie młodzieży oraz nauczycieli w narzędzia i wiedzę potrzebną do obrony praw człowieka i sprawiedliwości społecznej. Oprócz ekipy z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Wańkowicza w Katowicach, w programie uczestniczyli również nauczyciele i uczniowie z Turcji, Rumunii oraz Portugalii.

Warsztaty prowadzone były w naszym liceum i różnych lokalizacjach na Śląsku, a uczestnicy brali udział w zajęciach dotyczących młodzieżowego aktywizmu, praw człowieka oraz tworzenia plakatów i kwestionariuszy badających stan przestrzegania praw uczniów. Ponadto, uczestnicy mieli okazję poznać postindustrialne zabytki, takie jak Wieża Carboneum i Sztolnia Królowej Luizy w Zabrzu. Dodatkowo, odbyli fascynujący seans w Planetarium Śląskim, zwiedzili multimedialne Muzeum Śląskie oraz spędzili czas na spacerze po urokliwym Nikiszowcu.

Główne cechy tej mobilności to:
- Wzmocnienie poprzez Edukację: Uczestnicy zdobywali cenne spojrzenie na młodzieżowy aktywizm i prawa człowieka.
- Międzynarodowa Współpraca: Nawiązywali kontakty z uczestnikami o różnych tłach kulturowych.
- Rozwój Praktycznych Umiejętności: Zdobądź konkretne umiejętności w skutecznej obronie swoich praw i praw innych.
- Zaangażowanie w Społeczność: Uczestniczyli w znaczących działaniach promujących sprawiedliwość społeczną i pozytywne zmiany.

POWRÓT