Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Na ratunek dzieciom w rogu Afryki

Niezmiernie miło nam poinformoważ, że zostaliśmy uhonorowani dyplomem UNICEF Polska za zaangażowanie  w akcję "Na ratunek dzieciom Afryki" .

Głównym celem programu było rozwijanie świadomości na temat pomocy humanitarnej i problemów mieszkańców państw należących do tzw. Rogu Afryki. W ramach przeprowadzonej akcji uczennice klasy IGCSE2 samodzielnie przygotowały broszurę edukacyjną, w której nakreśliły najważniejsze przyczyny i konsekwencje tychże problemów. Dotoczyły one zarówno czynników przyrodniczych, jak i związanych z działalnością człowieka. Co więcej, przeprowadziły również szereg lekcji, wykorzystując materiały UNICEF i swoje własne, w młodszych klasach naszej szkoły.

Zwieńczeniem realizowanej akcji było zorganizowanie kiermaszu charytatywnego, z którego cały dochód - 550 zł - został przekazany na pomoc dzieciom w ramach pomocy humanitarnej UNICEF Polska. Fakt włączenia się  w program, jest kolejnym dowodem na to jak zaangażowani i wrażliwi społecznie sa uczniowie naszej szkoły. 

POWRÓT