Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

27 maja w siedzibie naszej szkoły oraz w Zakładzie Parazytologii Wydziału Farmaceutycznego Śląśkiego Uniwersytetu Medycznego odbył się finał III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wszczep Sobie Zdrowie. Na mocy decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty (Nr zarządzenia OA.OR.110.1.8.2019 z dnia 27 lutego 2019 r., pozycja 234) laureatom konkursu przysługują dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

W III edycji konkursu wzięły udział 6024 osoby na etapie szkolnym, 3002 na etapie rejonowym, z którego wyłoniono 16 finalistów. Podczas 3 lat trwania konkursu łącznie startowało 11356 uczniów.

Podczas gali finałowej obecni byli:

dr Wanda Suchecka - koordynator do spraw promocji Wydziału Farmaceutycznego ŚUM

dr n. med. Marek Asman - pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Parazytologii Wydziału Farmaceutycznego ŚUM

dr n. med. MIrosława Malara - przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Alicja van der Coghen - rzecznik prasowy Śląskiej Izby Lekarskiej 

Do finałów konkursu dostało się 16 osób z następujących szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich, Szkoła Podstawowa w Sierzchowach, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałbrzychu, Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi, Szkoła Podstawowa w Besku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie, Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach, Szkoła Podstawowa nr 13 w Tychach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Katowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Świebodzicach, Szkoła Podstawowa w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa nr 13 w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa nr 5 we Wrocławiu oraz Prywatna Szkoła Podstawowa AMICUS z Katowic.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęłą Zuzanna Tryczyńska z Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach

Drugie miejsce zajęła Klara Ferenc ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Tychach

Trzecie Miejsce zajął Bartosz Bielawski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Świebodzicach.

 

Wszystkim finalistom Gratulujemy!!!

POWRÓT