Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Magda Sajdak z klasy III LO z wynikiem dobrym ukończyła etap rejonowy Olimpiady Biologicznej  i będzie reprezentować naszą szkołę w II etapie olimpiady, a do kolejnego etapu olimpiady przygotowuje pracę badawczą pt. "Wpływ wody uzdatnionej magnetycznie na wzrost i rozwój grochu zwyczajnego Pisum sativum L", czyni to pod kierunkiem Pana Artura Szymanka.

POWRÓT