Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Podsumowanie projektu Erasmus+ Happy Schools

Z zakończeniem projektu Erasmus+ o nazwie "Happy School" nadszedł czas podsumowań i refleksji. Ten innowacyjny program, w który zaangażowane były trzy szkoły: nasze liceum, liceum z Maglie we Włoszech oraz szkoła gimnazjalna z Ardicli w Turcji, miał na celu stworzenie przyjaznego, otwartego i bezpiecznego środowiska edukacyjnego dla uczniów.

W trakcie trwania projektu zorganizowano wiele wydarzeń i aktywności, które miały na celu zwiększenie świadomości na temat problemu wcześniejszego porzucania nauki oraz promowanie dialogu międzykulturowego. Seminaria informacyjne pozwoliły uczestnikom lepiej zrozumieć różnice kulturowe i społeczne, co przyczyniło się do budowania więzi między uczniami z różnych krajów.

Ponadto, w ramach projektu przeprowadzono również działania prewencyjne mające na celu przeciwdziałanie zjawisku prześladowania rówieśników, z którymi uczniowie mogą się spotkać w szkole. Programy te nie tylko zwiększyły świadomość problemu, ale także wyposażyły uczestników w narzędzia i strategie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, co z kolei przyczyniło się do poprawy atmosfery w szkole i wzrostu poczucia bezpieczeństwa uczniów.

Efekty projektu "Happy School" są zauważalne nie tylko w samej szkole, ale także w społeczności lokalnej, gdzie promowanie tolerancji, akceptacji i empatii ma istotne znaczenie dla harmonijnego współżycia. Dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i partnerów międzynarodowych, projekt ten stał się inspiracją do dalszych działań na rzecz budowania lepszej przyszłości poprzez edukację i współpracę międzynarodową.

POWRÓT