Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Podsumowanie projektu "No to bullying"

Zakończył się projekt Erasmus+. Uczestnikami tego niezwykle ważnego przedsięwzięcia były nasze Liceum Wańkowicza oraz partnerzy z Turcji, Portugalii i Rumunii. Projekt obejmował cztery mobilności:

 1. Rumunia – Gimnazjum w Răstoace,
 2. Polska – pobyt w naszym liceum w Katowicach,
 3. Turcja – niestety, w związku z katastrofalnym trzęsieniem ziemi, nie odwiedziliśmy szkoły naszych przyjaciół w Ardiçli (Hassa), a spotkaliśmy się w Sakaryi, na wschód od Stambułu,
 4. Portugalia – wyprawa do szkoły w Paredes de Coura.

Oto opis tego projektu:

Nazwa projektu: Erasmus+ „NO to Bullying” 2022-2023

Czas trwania: 1.04.2022 - 1.04.2024

Cele projektu: Celem projektu Erasmus+ było skoncentrowanie się na adresowaniu i zapobieganiu przemocy rówieśniczej w różnych środowiskach, takich jak szkoły, społeczności i platformy online.

Uczestnicy:

 • Rumunia: Școala Gimnazială "Profesor Grozea Nicu", Răstoaca
 • Polska: Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Wańkowicza w Katowicach
 • Portugalia: Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura
 • Turcja: Ardıçlı Borsa Yatılı Bölge Ortaokulu

Wyniki:

 • Zwiększenie świadomości i zrozumienia zachowań związanych z prześladowaniem i ich wpływu na jednostki i społeczności.
 • Omówienie znaczenia strategii zapobiegania, w tym promowanie pozytywnych zachowań i umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 • Propagowanie rozwoju i wdrażania polityk antyprzemocowych, poprzez tworzenie plakatów oraz rozmowy z wysokimi rangą urzędnikami.
 • Przeprowadzenie badań w celu lepszego zrozumienia przyczyn prześladowań.
 • Ocena wpływu na prawa człowieka i dzieci.
 • Poprawa współpracy między krajami i młodzieżą na arenie międzynarodowej.

Projekt Erasmus+ „NO to Bullying” zakończył się sukcesem, przyczyniając się do zwiększenia świadomości na temat zachowań związanych z prześladowaniem i ich wpływem na osoby oraz społeczności. Podczas projektu omówiono strategie zapobiegania, w tym promowanie pozytywnych zachowań i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Ważnym osiągnięciem projektu było również propagowanie rozwoju i wdrażania polityk antyprzemocowych poprzez tworzenie plakatów oraz rozmowy z wysokimi rangą urzędnikami. Przeprowadzone badania pozwoliły lepiej zrozumieć przyczyny prześladowań oraz ocenić ich wpływ na prawa człowieka i dzieci. W rezultacie poprawiła się współpraca między krajami i młodzieżą na arenie międzynarodowej.

W galerii można przejrzeć efekty projektu, które ukazują zaangażowanie, pracę i osiągnięcia uczestników.

POWRÓT