Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

POLSKO – UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY

Uczniowie klas pierwszych i drugich Prywatnego Liceum im. Melchiora Wańkowicza biorą udział w projekcje pod tytułem „Most ponad granicami. Polsko-ukraińska wymiana młodzieży”. Wymiana odbywa się od 20 do 27 września 2015 r. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z siedmioma szkołami średnimi z Ukrainy oraz z siedmioma szkołami średnimi z Polski. W sumie grupa 70 uczniów z Ukrainy, na co dzień mieszkających na terenach zagrożonych konfliktem zbrojnym, razem z 70-osobową grupą młodzieży z Polski uczy się języka sąsiada, a także dzieli wiedzą na temat historii, tradycji i kultury swoich państw.

Opiekunem naszych uczniów jest pan pedagog – Grzegorz Machalica. W pierwszy dzień wymiany miała miejsce prezentacja uczniów i szkół. Nasza młodzież zaprezentowała się bardzo dobrze! W kolejny dzień ekipa z Wańkowicza wywalczyła puchar w grze w kręgle. W następnych dniach uczniowie przygotują seminaria, prezentacje i gry integracyjne, które pozwolą zbliżyć do siebie uczestników programu. Odbędzie się także kilka regionalnych wycieczek, między innymi do Parku Śląskiego w Chorzowie, Zamku w Będzinie oraz Kopalni „Guido” w Zabrzu). Na zakończenie projektu młodzież przygotuje wspólny Wieczór Kultury Polsko-Ukraińskiej. 

POWRÓT