Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

W ostatnich dniach szkoły, już po wystawieniu ocen, zorganizowaliśmy dla uczniów różne ciekawe formy spędzenia czasu w szkole, były: turniej gier karcianych i planszowych, turniej piłki nożnej, konkurs przedmiotowy z historii z nagrodami oraz spacer edukacyjny po Katowicach w celu poznania najważniejszych dla historii naszego miasta miejsc . 

POWRÓT