Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Projekt- Let's Change the World Together

To niesamowite, że uczniowie programu IB PLO im. M. Wańkowicza i uczniowie prywatnej szkoły ATENA z Kijowa brali udział w międzynarodowym projekcie "Let's Change the World Together". Projekt ten miał na celu rozwijanie rozwiązań społecznych opartych na Problemach Zrównoważonego Rozwoju, co jest niezwykle ważne w kontekście współczesnych wyzwań globalnych.

Praca nad projektem nie tylko pozwoliła uczniom rozwijać umiejętności zarządzania projektem, ale także uczyła ich współpracy, kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Wszystkie te umiejętności są niezwykle cenne w świecie XXI wieku.

Warto również zauważyć, że projekty skoncentrowały się na kwestiach istotnych dla społeczeństwa, takich jak edukacja, ekologia, zdrowie, równość płci, walka z głodem i ubóstwem, oraz dostęp do energii i wody. To świetne przykłady zaangażowania społecznego i troski o przyszłość naszego świata.

Gratulacje dla zwycięskiego projektu "Her Story" związanego z równością płci, a także dla wszystkich uczestników za ich zaangażowanie i wysiłek. Takie międzynarodowe projekty nie tylko poszerzają horyzonty uczniów, ale również pomagają w budowaniu międzynarodowych przyjaźni i zrozumienia.

Oczekujemy z niecierpliwością na kolejne wyzwania i sukcesy uczniów!

POWRÓT