Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Projekt "Ule dla Katowic" został zainicjowany przez zespół uczniów z 2 LO w reakcji na zagrożenie populacji pszczół. Ich działania skupiają się na edukacji i świadomości społecznej na temat roli pszczół w ekosystemie oraz wyzwaniach stojących przed pszczelarzami. W ramach projektu uczniowie zaprosili pszczelarza-hobbystę pana Marcina Kasperka na spotkanie, które odbyło się 25 kwietnia w auli naszej szkoły.

Podczas tego wydarzenia uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o roli pszczół w ekosystemie oraz poznać harmonogram pracy pszczelarza z uwzględnieniem całego roku. Projekt "Ule dla Katowic" kładzie nacisk na zrozumienie i ochronę tych istotnych dla życia organizmów, których populacja jest zagrożona z różnych powodów, takich jak zmiany środowiskowe, stosowanie pestycydów czy utrata siedlisk i mniejsza ilość pożytków.

Zainteresowanie tematem zdecydowanie przerosło nasze oczekiwania. Prelekcja była na tyle ciekawa, że nie zabrakło pytań z sali, także o koszty tak interesującego hobby. Po prelekcji wielu uczniów podchodziło do Pana Marcina i indywidualnie pytało o aspekty opieki nad pszczołami, oglądało z bliska prezentowane ule, ramki i odzież pszczelarza.

Bardzo dziękujemy za to spotkanie samemu Panu Marcinowi, oraz uczniom, którzy zaproponowali ten ciekawy temat.

 

POWRÓT