Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

„Śniadania mistrzów”

Uczeń klasy 1 DP Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach Maximilian Harnot został FINALISTĄ 38. OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Ten ogromny sukces jest zasługą samego Maxa jak i nauczycielki przygotowującej go do tego konkursu, czyli Pani Małgorzaty Bubik. Finał odbywał się od 27 do 29 marca 2015 roku w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Gratulujemy Maxowi i jego nauczycielce.

W uznaniu tych zasług Maximilian Harnot został zaproszony na prestiżowe spotkanie organizowane przez Kuratorium Oświaty oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Uczestnikami „Śniadania mistrzów” są stypendyści ministra edukacji narodowej i laureaci olimpiad przedmiotowych wraz z nauczycielami. „Śniadanie Mistrzów” ma już swoja historię, po raz pierwszy odbyło się w 2008 r. Spotkania z najzdolniejszą młodzieżą szkół województwa śląskiego odbywają się dwa razy do roku: w okolicach Dnia Dziecka – z laureatami konkursów przedmiotowych,a w okolicach Świąt Bożego Narodzeni - z laureatami olimpiad przedmiotowych. Gratulujemy Maxowi udziału w tak prestiżowym wydarzeniu.

POWRÓT