Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Warsztaty botaniczne

26 wrzesnia uczniowie fakultetu biologicznego bralu udział w warsztatach botanicznych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Celem warsztatow była praktyczna nauka rozpoznawania drzew i krzewów oraz posługiwanie się kluczami biologicznymi do oznaczania wybranych gatunków. 

POWRÓT