Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

20 maja w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach, gdzie mieści się siedziba Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział Katowice, odbyły  się PIERWSZE WARSZTATY HOSPITACYJNE ONLINE DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ, w których wzięły udział 15 szkół, prawie  70  uczniów i nauczycieli z województwa śląskiego i opolskiego, a nawet jednej szkoły z Łodzi. Warsztaty opierają się na nowatorskiej metodzie hospitacji, do której włączeni zostają uczniowie wraz z nauczycielami. Taka forma współpracy sprzyja poszerzaniu wiedzy i dzieleniu się pomysłami. Podczas zajęć uczniowie aktywnie biorą udział w zajęciach, natomiast nauczyciele hospitują je. Każdy nauczyciel otrzymuje zaświadczenie udziału w projekcie oraz scenariusz lekcji, który będzie mógł przeprowadzić w swojej szkole.

W czasach nauczania zdalnego zachęcenie uczniów do nauki stało się jeszcze trudniejsze. Jeszcze trudniej zachęcić uczniów do aktywności, gdy nie widzą siebie i uczestniczą w warsztatach z osobami, których nie znają. Warsztaty „Meine Mama ist die beste!” zaczęły się od zagadki „Co się znajduje pod spodem?” Uczniowie musieli uważnie przypatrzeć się i zgadnąć, jaki obrazek kryje się pod spodem i powiedzieć, jak to jest po niemiecku. Powtarzając nazwy członków rodziny, uczniowie korzystali z gry na stronie learningapps.org, gdzie musieli przyporządkować nazwę członka rodziny z jego rodzajnikiem. Rozwiązaniem był obrazek, który przedstawiał temat warsztatów – dzień matki. Prelegentka przygotowała prezentację na stronie genial.ly w której umieściła informacje o dniu matki w Niemczech i Polsce. Uczniowie wykorzystując swoją wiedzę rozwiązywali quiz stworzony na stronie wordwall.net, jakie prezenty można dać mamom w dniu ich święta. Następnie uczestnicy warsztatów wysłuchali piosenki „Meine Mama ist die beste!” i wspólnymi siłami rozwiązując quiz poznawali znaczenie tekstu piosenki. Na uczniów czekało jeszcze nie lada zadanie przygotowane na stronie learningapps.org. Uczniowie chętnie brali udział w zadaniach proponowanych przez prelegentkę.
Dziękujemy wszystkim za chęć udziału w tym niezwykłym projekcie. Życzymy wytrwałości i kreatywności w tych trudnych czasach.

POWRÓT