Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Warsztaty z praktykantką w Kids' Kitchen

Leah, praktykantka z Niemiec, zorganizowała warsztaty kulinarne  w Kids' Kitchen dla uczniów klas ODP 1 i OPD 2. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji popularnych niemieckich  potraw. Uczniowie analizowali przepisy, wykonali kilka zadań w celu utrwalenia słownictwa, a następnie  przystąpili do części praktycznej i zaczęli przygotowywać ciasto do precli oraz amerykanów. Oba te specjały są bardzo popularne na południu Niemiec.  Wszyscy uczestnicy wspaniale spędzili czas, a  na koniec warsztatów ze smakiem skonsumowali przygotowane potrawy.

POWRÓT