Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Webinaria Polskiego Komitetu ds. UNESCO na temat zrównoważonego rozwoju

W październiku 2022 r. uczniowie fakultetu geograficznego naszego Liceum zaczęli cykl wykładów online dotyczących zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem zorganizowany przez Polski Komitet ds. UNESCO.

Zaproszeni eksperci: czynni naukowcy i specjaliści w swoich dziedzinach przybliżają uczniom zagadnienia związane z wpływem działalności człowieka na środowisko. Tematyka webinariów obejmuje najważniejsze współcześnie kwestie środowiskowe i antropogeniczne tj. ochronę bioróżnorodności, wodę i jej rolę, problem odpadów, jak również kwestie ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Spotkania te stanowią okazję do zapoznania się z najnowszymi osiągnieciami nauki w tym zakresie. Tym bardziej jest to istotne, że tematyka zrównoważonego rozwoju i dążenie do realizacji 17 celów sformułowanych w Agendzie 2030 leży obecnie w centrum działań sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO do której mamy przyjemność należeć.

POWRÓT