Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

22 grudnia, tuż przed świętami, cała społeczność Wańkowicza spotkała się w auli szkolnej na wieczorze kolęd - innym niż pozostałe, trochę bardziej refleksyjnym, choć nieodmiennie iskrzącym. Posłuchaliśmy pięknych utworów - dawnych i współczesnych kolęd. Wspomnieliśmy tych, którzy odeszli i tych, dla których okres świąt nie oznacza wcale pokoju i ukojenia. Życzyliśmy sobie nawzajem cudownych świąt i dobra w Nowym Roku. Dziękujemy tym, którzy uraczyli nas sztuką w pełnym tego słowa znaczeniu: Michałowi Berusowi, Julii Turek, Annie Michalskiej, Natalii Starzec, Panu Grzegorzowi Machalicy i czuwającej ze swoim wspaniałym słuchem muzycznym Pani Kasi Wróblewskiej.

A także Panu Jeffowi Schiffmanowi za nieodmiennie intrygujący spektakl, przygotowany wspólnie z uczniami IB .
Pokój ludziom dobrej woli!
POWRÓT