Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Dzisiaj miała miejsce w naszym liceum druga tura wyborów do samorządu uczniowskiego, pozwoliła ona wyłonić przewodniczącego szkolnej rady uczniowskiej, zwanego także Prezydentem LO, jego zastępcę oraz sekretarza/skarbnika rady. Całe liceum zgromadziło się w szkolnej auli, by wysłuchać krótkich prezentacji kandydatów, głos zabrał również opiekun samorządu uczniowskiego pan mgr. Marek Dykier, by podkreślić wagę budowania oddolnej demokracji i znaczenie tych małych, acz istotnych dla licealnej społeczności wyborów lokalnych, stanowiących szkolne odwzorowanie prawdziwych wyborów samorządowych, których również druga tura odbyła się w naszym kraju w zeszłą niedzielę (pierwsza tura naszych wyborów również została zgrana w czasie z pierwszą turą wyborów lokalnych, by uczyć młodych ludzi społecznego zaangażowania i zachęcać do partycypacji w życiu politycznym kraju już w ich dorosłym życiu). Następnie głos zabrał ustępujący przewodniczący rady Przemysław Dudek, podsumował swoją kadencję, podziękował za poparcie i możliwość piastowania tego godnego urzędu. W głosowaniu na ponad stu uprawnionych frekwencja wyniosła 73%, podobnie wysoko jak w pierwszej turze. Przewodniczącym LO na kolejny rok został uczeń Jakub Stych uzyskując poparcie 37% głosujących, jego zastępcą została Katarzyna Smalcerz (36% popracia), a sekretarzem Maria Billewicz (28% poparcia). Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie, przeprowadzenie wyborów i liczenie głosów serdecznie dziękujemy.

POWRÓT