Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Rekrutacja 2024/2025 -  Klasa: pre-DP1

Uczniowie, którzy chcą kontynuować naukę w programie Międzynarodowej Matury w Prywatnym Liceum im. M. Wańkowicza proszeni są o złożenie stosownych dokumentów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji: (.jpg, .png, .pdf, .bmp, .doc)

Egzamin wstępny

Termin składania podań: 19 maja 2024 (niedziela)

Część pisemna: 23 maja 2024 (czwartek): w budynku szkoły

12:30 – 14:00 matematyka

14:30 – 16:00 język angielski

Część ustna: 25 maja 2024 (sobota): – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (on-line).

Dodatkowe informacje

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wszelkich wymaganych dokumentów.
 2. Egzamin z matematyki jest dostępny w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, użycie kalkulatora jest dozwolone.
 3. Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść w sekretariacie szkoły lub na konto szkoły* przed przystąpieniem do egzaminu.
 4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji odbędą się egzaminy kwalifikacyjne z języków.

  Dane do prazelewu:
  Fundacją Oświatową „Szkoła jak Dom” w Katowicach
  Numer rachunku:
  ING Bank Śląski o/Katowice 22 1050 1214 1000 0022 0444 4992
  Wysokość opłaty: 150zł
  TYTUŁ PŁATNOŚCI: Opłata egzaminacyjna + imię i nazwisko dziecka

Wyniki rekrutacji

Do programu Matury Międzynarodowej (klasa preDP-1) uczniowie przyjmowani są na podstawie: ostatniego uzyskanego świadectwa szkolnego, ocen z pierwszego semestru klasy 8, wyniku egzaminu wstępnego, dodatkowych osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych. Brana jest również pod uwagę ogólna postawa kandydata i dojrzałość edukacyjna do rozpoczęcia programu. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 5 czerwca 2024 (środa).


Formularz Rekrutacyjny


MIEJSCE ZAMIESZKANIA


MIEJSCE ZAMELDOWANIA


ADRES KORESPONDENCYJNY


POPRZEDNIA SZKOŁA


INFORMACE DODATKOWE


DANE OSOBOWE: RODZINY

MATKA / OPIEKUN

Wymagane podanie danych minimum jednego rodzica

OJCIEC / OPIEKUNJeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.POWRÓT