Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Polskie Stowarzyszenie  Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Katowice, którego siedziba mieści sie w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza organizuje wiele konkursów i warsztatów dla nauczycieli i uczniów z całego Śląska.

Co roku finał naszego projektu „Deutsch-Land, czyli wędrówka po Landach” organizowany był w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu. Ze względu na pandemię postanowiliśmy w tym roku zorganizować finał online. Dzięki wsparciu Konsulatu udało nam się przeprowadzić finał dokładnie taki jak co roku, tylko wirtualnie :-)

Przygotowania trwały ponad miesiąc, ale dzięki wspaniałej współpracy organizatorów, wsparciu Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu oraz bardzo dobremu przygotowaniu uczestników FINAŁ ONLINE odbył się zgodnie z planem 25 maja 2020.

W finale spotkały sie cztery szkoły: SP im. J Brzechwy z Godziszek z panią Anną Mazurek, ZSP z Paniówek z panią Joanną Malcherek, Zespół Szkół Urszulańskich z Rybnika z panią Moniką Liszka oraz Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich z Tarnowskich Gór z panią Ewą Berger.

Było nam wszystkim niezmiernie miło, że jak zwykle uczestników przywitał Konsul Generalny pan Hans Jörg Neumann, tym razem wirtualnie.

Uczestnicy wysłuchali prezentacji przygotowanych na wybrane, podane wcześniej tematy: Berlin współczesny, zabytki, kuchnia, kultura i osobowości. Po każdej prezentacji uczniowie pisali test z wiedzy uzyskanej ze stacji. Wszystkie punkty były sumowane i brane pod uwagę przy wyniku końcowym.  

Kolejnym punktem finału były scenki. Tym razem nie na żywo… Uczestnicy mieli za zadanie przygotować scenkę i wysłać do organizatorów na tydzień przed zaplanowanym finałem. Tytuł scenki był jak najbardziej aktualny:

 „Dwóch  Polaków spotyka się wirtualnie z Niemcem. Rozmawiają o pozytywnych  i zabawnych aspektach pozostania w domu w czasie pandemii (czas wolny, nauczanie zdalne, integracja rodzinna i wirtualne kontakty z równieśnikami)”

Komisja, w skład której weszli organizatorzy konkursu oraz dr Dorota Kurpies z Towarzystwa Oświatowego Niemców w Opolu miała bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie scenki były przygotowane na bardzo wysokim poziomie!!!

Następnym punktem spotkania był wirtualny spacer po Konsulacie, który został przygotowany przez Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu specjalnie dla nas!!! Dziękujemy, to ogromne wyróżnienie! Dzięki temu spacerowi mogliśmy na chwilę przenieść sie do Konsulatu i poznać historię budynku. Następnie dzięki uprzejmości członków PSNJN oddział Wrocław mogliśmy uczestnikom konkursu zaprezentować wirtualny spacer po tym mieście. 

Po tych wszystkich wirtualnych spacerach nastąpił moment na podziękowania i ogłoszenie wyników :-) Na początek pan Konsul Generalny przygotował specjalnie dla nas podziękowania i gratulacje!!! Było to dla wszystkich organizatorów i uczestników ogromnie wzruszający moment, gdy sam Konsul Generalny się do nas zwracał. Co roku mamy okazję przeżyć takie miłe chwile w Konsulacie i w tym roku pan Konsul zadbał o to, że przez chwilę poczuliśmy się jakbyśmy tam byli.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom finału za wspaniałe przygotowanie i zaangażowanie!!! Gratulujemy uczniom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Paniówek zwycięstwa!

Dziękujemy przede wszystkim panu Konsulowi Generalnemu Hansowi Jörgowi Neumanowi, pani Joannie Mateusiak z Referatu Kultury. Dziękujemy również za wsparcie Dyrekcjom szkół wspólorganizujących nasz projekt oraz za współpracę wszystkim instytucjom wspierającym, a przede wszystkim Towarzystwu Oświatowemu Niemców w Opolu, pani dr Dorotcie Kurpies za ufundowanie nagród i pracę w komisji konkursowej.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!!!

POWRÓT