Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza

W listopadzie w naszym liceum odbył się wykład zatytułowany „Motyw śmierci w malarstwie polskim XIX i XX w. na przykładzie dzieł z kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Spotkanie poprowadziła pani Monika Czernik-Czublun, która jest kustoszem w Muzeum Śląskim. Nasi licealiści nie tylko wysłuchali ciekawej prelekcji, ale też aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach grupowych, podczas których analizowali i interpretowali wybrane dzieła sztuki. Te kolejne zajęcia z cyklu „Spotkania ze sztuką” z pewnością przyczyniły się do pogłębienia wiedzy humanistycznej naszych uczniów.

 

POWRÓT